Zawartość tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash

Zawartość tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe Flashul. Okrzei 6
41-300 D?browa Górnicza

[email protected]tel./fax 32 264 00 09

tel. kom. 533 088 300
tel. kom. 517 135 402

Zapraszamy od poniedzia?ku do czwartku w godzinach 9:30 - 17:00
 w pi?tek w godzinach 9:30 - 16:00

Je?eli nie odpowiadaj? Pa?stwu powy?sze godziny lub miejsce prosimy o kontakt – ch?tnie umówimy si? na spotkanie w dogodny dla Pa?stwa miejscu i czasie.

konto bankowe

ING Bank ?l?ski SA:
63 1050 1302 1000 0090 7821 0714

  REPREZENTOWANY PODMIOT

GRUPA CAMEL TRAVELWitamy w naszej strefie urlopu!

Jeste?my pasjonatami mi?ego sp?dzania wolnego czasu i chcieliby?my tym zarazi? ka?d? osob? odwiedzaj?c? nas.

strefa urlopu to miejsce w którym zapomnicie o szarej rzeczywisto?ci  - przeniesiemy Was w ?wiat urlopowych klimatów – nie wa?ne czy lubicie lato, zim?, wiosn? czy jesie? – ka?dy czas jest dobry na odpoczynek od codzienno?ci, na leniuchowanie na pla?y, zwiedzanie cudów ?wiata, szusowanie na bia?ych stokach – powiedzcie tylko co lubicie robi? w wolnym czasie – my za?atwimy reszt? – dopasujemy si? do Waszych preferencji. Wasze zadowolenie jest dla nas najwa?niejsze.

Podró?ujemy od lat, sami i z dzieckiem. W temacie urlopu nigdy nie idziemy na kompromis.
Nasze urlopy s? zawsze udane – dlaczego?
Odpowied? jest prosta – s? one dla nas wa?ne i przygotowujemy si? do nich z ogromn? staranno?ci?, tak aby pó?niej mie? niebywa?? satysfakcj? z udanego odpoczynku.

Tak te? traktujemy Was – naszych Klientów. Nie sprzedajemy za wszelk? cen?, doradzamy, ka?da oferta przygotowywana jest indywidualnie, nie dzia?amy szablonowo. Chcieliby?my aby?cie i Wy zawsze mieli tylko mi?e wspomnienia z urlopowych wyjazdów, zarówno tych bliskich, jak i dalekich.

W naszej ofercie mamy najwi?kszych organizatorów wypoczynku, mo?emy Was wys?a? dos?ownie wsz?dzie, spe?ni? Wasze urlopowe marzenia.

Zapraszamy do naszej strefy urlopu  w D?browie Górniczej (ul. Okrzei 6). Je?eli nie odpowiadaj? Pa?stwu  godziny otwarcia prosimy o kontakt – ch?tnie umówimy si? na spotkanie w dogodny dla Pa?stwa miejscu i czasie.

Pozdrawiamy